Iestāšanās kārtība

Iestājoties rezidencē, klients:

-   uzrāda pasi un invaliditāti apliecinošu dokumentu (ja tāds ir);

-   raksta iesniegumu ar lūgumu uzņemt rezidencē. 

-  iesniedz ģimenes ārsta izziņu “Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa 027/u) par personas veselības stāvokli un kontrindikāciju neesamību sociālā pakalpojuma saņemšanai.