Pakalpojumu apraksts

Zemāk Jūs varat iepazīties ar mūsu pakalpojumu sarakstu, kas nodrošinās jūsu tuviniekam cieņpilnu un ērtu dzīvošanu:

  • Diennakts aprūpe
  • Veselības aprūpe (ar personīgajiem medikamentiem)

Mēs lietojam modernu medicīnisko aprīkojumu – medicīniskas gultas, ratiņkrēslus, staigulīšus, speciālas vannas, skābekļa aparātus utt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tādas pārvietošanas palīgierīces, kā ratiņkrēsli un staigulīši, ir kopīgi lietojamas. Ja Jūs vēlaties, lai Jūsu radiniekam būtu personīgie ratiņkrēsli vai kāda cita ierīce, Jums tā jānodrošina patstāvīgi.

  • Ikdienas brīvā laika pavadīšanas programma
  • Ēdināšana 4 reizes dienā, pieejama arī diētiskā ēdienkarte.
  • Veļas mazgāšana
  • Istabu uzkopšana
  • Inkontinences produkti – aizsargapģērbs, ja tāds nepieciešams.

 

Sociālo pakalpojumu apraksts

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Senior Baltic” Rezidence „Dzintara melodija” nodrošina pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (tālāk tekstā – Klients) ilgstošu vai īslaicīgu diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu, kas sevī ietver:

 

 

1.

Klienta nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, kurā ir dzīvošanai nepieciešamais inventārs (gulta, galds, krēsls, drēbju skapis), kā arī pie katras istabas atsevišķs sanitārais mezgls;

 

2.

Klienta apgādāšanu ar gultas veļu, dvieļiem, to maiņu un mazgāšanu ne retāk kā vienu reizi 7 dienās;

 

3.

Klienta funkcionālo spēju novērtēšanu, piedāvājot atbilstošus pakalpojumus Klientam un, ja nepieciešams, atbalsta pasākumus viņa ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem;

 

4.

Klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu (ne retāk kā trīs reizes dienā), Klienta ēdināšanu, ja Klients nespēj pats ēst;

 

5.

sociālās aprūpes pakalpojumu, neatliekamās un pirmās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu jebkurā diennakts laikā;

 

 

 

6.

nepieciešamības gadījumā reģistrēšanos pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi dzīvībai svarīgu funkciju nodrošināšanai;

 

7.

sociālās aprūpes pasākumu kompleksa un/vai sociālās rehabilitācijas nodrošināšanu atbilstoši katra Klienta funkcionālajam stāvoklim;

 

8.

pēc Klienta vēlēšanās garīgās aprūpes nodrošināšanu atbilstoši Klienta konfesionālajai piederībai;

 

9.

saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju, dažādus pasākumus Rezidencē „Dzintara melodija” un iespēju robežās ārpus tās;

 

 

 

10.

Klientu nodrošināšanu ar vajadzībām atbilstošiem tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

 

 

11.

atbalsta sniegšanu Klienta personīgo un sociālo problēmu risināšanā, palīdzību Klientam adaptēties vidē, orientēties telpās;

 

 

 

12.

resursu organizēšanu un mobilizēšanu Klienta interesēs, informācijas sniegšanu par pieejamajiem pakalpojumiem, Klienta konsultēšanu par viņa tiesībām un pienākumiem, Klienta interešu aizsardzību un cilvēktiesību ievērošanu;

 

 

 

13.

sociālo kontaktu veidošanu un saglabāšanu starp Klientu un viņa ģimeni;

 

14.

Klienta iesaistīšanu sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā, novērtēšanā un koriģēšanā.