Ko sagaidīt

Personāls

Izveidojot savu pakalpojumu kompleksu, mēs par paraugu esam ņēmuši Francijas aprūpes modeļa labo praksi. Viss personāls tiek atlasīts īpaši rūpīgi. Mūsu franču kolēģi nodod savas zināšanas un pieredzi mūsu darbiniekiem. Rezidences iemītnieku aprūpē piedalās medicīnas māsas, māsu palīgi, aprūpētāji, dzīves asistenti, ārsts, fizioterapeits, psihoterapeits un citi sociālā darba un medicīnas speciālisti.

Mums ir svarīga profesionālā atbildība pret mūsu rezidences iemītniekiem.

Mēs darbojamies sociālās aprūpes nozarē, kurā pati svarīgākā ir profesionālā atbildība pret mūsu rezidences iemītniekiem. Tāpēc, sekojot Eiropas praksei, sadarbībā ar ERGO Insurance SE Latvijas filiāli esam noslēguši apdrošināšanas līgumu par mūsu medicīniskā personāla profesionālo civiltiesisko atbildību.
Mēs esam profesionāļi, kas izvēlas drošību.