Dzīves projekts

Mēs ar lepnumu prezentējam mūsu pašu izstrādāto metodiku – Dzīves projektu. Kas tas ir?

Dzīves projekts – tā ir jūsu tuvinieka uzturēšanās programma, kurā apkopota visa svarīgā informācija. Dzīves projekts nodrošina jūsu radiniekam cieņpilnu dzīvi.

Mums ir svarīgs viss – jums mīļā cilvēka dzīves gājums, ieradumi, veselības problēmas, gastronomiskā gaume, kā arī diētiskās vajadzības, ģimenes ārsta norādījumi u. tml. Visa šī informācija tiek ievākta un apstrādāta. Rezultātā mēs radām Dzīves projektu, kas veido pamatu jūsu tuvinieka dzīvei mūsu rezidencē.