COVID-19

Godātie klienti!

Rezidences “Dzintara melodija” komanda no sirds Jums pateicas par Jūsu sapratni un sadarbību COVID-19 pandēmijas laikā. Kopā ar Jums mums visiem kopā ir izdevies nepieļaut nevienu infekcijas gadījumu rezidencē – nedz iemītnieku, nedz darbinieku starpā. Priecājamies, ka varējām nodrošināt pēc iespējas biežāku komunikāciju ar katru ģimeni ar dažādiem tehnoloģiskiem līdzekļiem un varējām piedāvāt iespēju papildināt pasūtāmo produktu klāstu.

Tā kā valstī ir atcelta ārkārtas situācija, ievērodami mums saistošos Latvijas valsts iestāžu norādījumus un mūsu īpašnieku ieteikumus, esam nolēmuši, turpinot īstenot maksimālu piesardzību, pakāpeniski atvieglot apmeklējuma ierobežojumus.

No 15. jūnija daļēji atjaunojam iespēju apmeklēt mūsu rezidences iemītniekus. Rezidentu apmeklēšana tiks organizēta TIKAI  PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA

 

Lai pierakstītos apmeklējumam, lūdzam zvanīt darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 mūsu psihologam Evijai Rozenlaukai pa tālruni 29242470.

Dienā apmeklējamo rezidentu skaits un apmeklēšanas laiks ir ierobežots. Apmeklējumi tiks organizēti tikai darbdienās laikā no 10.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00.

Apmeklējuma ilgums nedrīkst pārsniegt 30 minūtes.

Apmeklēt konkrēto iemītnieku būs iespējams vienreiz nedēļā.

Iemītnieku drīkst apmeklēt maksimums 2 tikai pilngadīgas personas.

Tikšanās, ievērojot visus iespējamos drošības pasākumus, tiks organizētas tikai iekšpagalmā un 1. stāva apmeklētāju pieņemšanas telpā.

Guļošus iemītniekus atļauts apmeklēt tikai vienvietīgās istabās. Divvietīgās istabās apmeklējums pagaidām vēl ir liegts!

Atļauti pārtikas pienesumi oriģinālos ražotāja iepakojumos, kurus var viegli un higiēnas normām atbilstīgi dezinficēt un kuru derīguma termiņš istabas temperatūrā pārsniedz 24 stundas. Pienesumu kopējais svars nedrīkst pārsniegt 3 kilogramus.

Mēs pilnībā izprotam, cik Jums ir svarīga saikne ar Jūsu tuviniekiem un cik emocionāli smags ir joprojām pastāvošo ierobežojumu slogs. Tomēr mēs esam pārliecināti, ka tieši drošības pasākumi līdz šim un arī turpmāk palīdzēs izsargāties no vīrusa izplatīšanās un neļaus tam apdraudēt mūsu senioru veselību.

Mūsu komanda turpinās nodrošināt diennakts aprūpi un atbalstu rezidences iemītniekiem, kā arī iespēju robežās palīdzēs  Jums turpmāk telefoniski sazināties ar Jūsu tuviniekiem.

Patiesā cieņā

 

Matīss Pudāns

rezidences direktors