News

Senior Fitness

Our company is proud of the implementation of "Senior Fitness"project last year. That is why we have decided to go on with this project this year.

The forthcoming events plan and topics in Latvian language:

20/01 Aterosklerozes profilakse (aktivitātes, uzturs, dzīvesveids)
23/02 Kritienu risks un profilakse
23/03 Senioru aktivitātes Dānijā un Īrijā
20/04 Kā sadzīvot ar savu temperamenta tipu un rakstura īpatnībām
25/05 Senioru izglītošanas īpatnības (senioru pedagoģija)
29/06 Kopīgais dzīves sākumā un vecumdienās (ieskats Ē. Ēriksona psihosociālās attīstības teorijā) Tēma interesanta vectēviem un vecmāmiņām

To apply for participation please call  277 888 93 or email  info@dchstudija.lv