Medijiem

Masu mediju pārstāvji aicināti sazināties ar Līgu Tauriņu zvanot uz tālr. nr. 26645207 vai sūtot e-pasta vēstuli uz adresi liga.taurina@seniorbaltic.lv